Welcome, Guest

प्राविधिक प्रहरी नायव उपरीक्षक (MS Surgery) पदको लागि नेपाल प्रहरीमा जागिरको अवसर

CLOSED
पद प्राविधिक प्रहरी नायव उपरीक्षक (MS Surgery)
जम्मा माग 1
संस्था नेपाल प्रहरी
प्रकाशित मिति 2017-08-20
फारम बुझाउने अन्तिम मिति 2017-09-18
सम्पर्क मिति तथा स्थान मिति २०७४/०६/२७ गते बिहान ११:०० बजे , दरखास्त फारम दर्ता सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयहरु।
Views Count 426

बिज्ञापन नम्बर परीक्षा समूह संख्या
074/75/05खुला1
074/75/05आदिबासी1
न्यूनतम योग्यता स्नातकाेत्तर वा साे सरह
फारम शुल्क 1000
परीक्षा किसिम प्रारम्भिक शारीरीक परिक्षणा,शारीरीक सहिष्णुता परीक्षा,विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणा,लिखित परीक्षा,विशेष स्वाय्थ्य परीक्षण,अन्तरर्वार्ता
प्रकाशित Gorakhapatra

Related Books

Coming soon !!!
You need to login to comment.

Facebook Comments