Welcome, Guest

विश्वमा कति वटा देश रहेका छन?

on 02 Jun, 2018

13.7K
You need to login to reply on this post.
Join TayariPLUS

RECEIVED ANSWERS

on 14 Dec, 2020

215

on 07 Dec, 2020

215

on 07 Sep, 2020

195

on 08 Aug, 2020

206

on 28 Jun, 2020

195 according to google

on 21 Jun, 2020

198/206

on 18 May, 2020

210

on 10 May, 2020

207

on 30 Mar, 2020

156

on 27 Mar, 2020

220

on 02 Jun, 2018

google ko anusar

on 02 Jun, 2018

195 ota

on 02 Jun, 2018

अहिले यती नै छन भनेर भन्न सकिँदैन किनकी अहिले धेरै देशहरू टुक्रिएर छुट्टिएका छन