Welcome, Guest

सशस्त्र प्रहरी परिचर (केश कर्तक) पदको लागि सशस्त्र प्रहरी बलमा जागिरको अवसर

CLOSED
पद सशस्त्र प्रहरी परिचर (केश कर्तक)
जम्मा माग 25
संस्था सशस्त्र प्रहरी बल
प्रकाशित मिति 2017-08-15
फारम बुझाउने अन्तिम मिति 2017-09-12
Views Count 401

बिज्ञापन नम्बर परीक्षा समूह संख्या
02/074/075खुला14
02/074/075महिला2
02/074/075दलित2
02/074/075मधेसी3
02/074/075आदिबासी3
02/074/075पिछडिएका1
न्यूनतम योग्यता ८ कक्षा
फारम शुल्क 100
परीक्षा किसिम प्रारम्भिक शारीरीक परिक्षणा,शारीरीक सहिष्णुता परीक्षा,विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणा,प्रयाेगात्मक परीक्षा,विशेष स्वाय्थ्य परीक्षण,अन्तरर्वार्ता
प्रकाशित Gorakhapatra

Related Books

Coming soon !!!
You need to login to comment.

Facebook Comments