Welcome, Guest

अनुसन्धान सहायक पदको लागि राष्‍ट्रिय अनुसन्धान विभागमा जागिरको अवसर

CLOSED
पद अनुसन्धान सहायक
जम्मा माग 33
संस्था राष्‍ट्रिय अनुसन्धान विभाग
प्रकाशित मिति 2017-08-10
फारम बुझाउने अन्तिम मिति 2017-09-08
Views Count 3.4K

बिज्ञापन नम्बर परीक्षा समूह संख्या
2/074/075खुला18
2/074/075महिला3
2/074/075दलित2
2/074/075मधेसी4
2/074/075आदिबासी5
2/074/075पिछडिएका1
न्यूनतम योग्यता ८ कक्षा
फारम शुल्क 300
परीक्षा किसिम Written, Interview
प्रकाशित Gorakhapatra

Related Books

अनुसन्धान सहायक (परीक्षा दर्पण) New

अनुसन्धान सहायक (परीक्षा दर्पण)

ज्ञानेश्वर भट्टराइ;कुमारप्रसाद भट्टराइ

Rs. 440
Rs.550
20% OFF
You need to login to comment.

Facebook Comments