Welcome, Guest

सशस्त्र प्रहरी जवान पदको लागि सशस्त्र प्रहरी बलमा जागिरको अवसर

CLOSED
पद सशस्त्र प्रहरी जवान
जम्मा माग 2300
संस्था सशस्त्र प्रहरी बल
प्रकाशित मिति 2017-08-15
फारम बुझाउने अन्तिम मिति 2017-09-12
Views Count 2.6K

बिज्ञापन नम्बर परीक्षा समूह संख्या
02/074/075खुला1219
02/074/075महिला207
02/074/075दलित155
02/074/075मधेसी290
02/074/075आदिबासी331
02/074/075अपाङ्ग46
02/074/075पिछडिएका52
न्यूनतम योग्यता ८ कक्षा
फारम शुल्क 100
परीक्षा किसिम प्रारम्भिक शारीरीक परिक्षणा,शारीरीक सहिष्णुता परीक्षा,विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणा,लिखित परीक्षा,विशेष स्वाय्थ्य परीक्षण,अन्तरर्वार्ता
प्रकाशित Gorakhapatra

Related Books

Coming soon !!!
You need to login to comment.

Facebook Comments