Welcome, Guest

प्रमुख सहायक पदको लागि कर्मचारी सञ्चय कोषमा जागिरको अवसर

CLOSED
पद प्रमुख सहायक
जम्मा माग 23
संस्था कर्मचारी सञ्चय कोष
प्रकाशित मिति 2017-08-02
फारम बुझाउने अन्तिम मिति 2017-08-31
Views Count 8.4K

बिज्ञापन नम्बर परीक्षा समूह संख्या
17/073/74खुला13
18/073/74महिला3
18/073/74दलित1
18/073/74मधेसी2
18/073/74आदिबासी3
18/073/74पिछडिएका1
न्यूनतम योग्यता स्नातक वा साे सरह
फारम शुल्क 625
परीक्षा किसिम Written, Practical, Interview
प्रकाशित Gorakhapatra

Related Books

कर्मचारी संञ्चय कोष, प्रमुख सहायक New

कर्मचारी संञ्चय कोष, प्रमुख सहायक

ज्ञानेश्वर भट्टराई / जीवनकुमार कट्वाल / कुमारप्रसाद भट्टराई

Rs. 440
Rs.550
20% OFF
You need to login to comment.

Facebook Comments