Welcome, Guest

अनुसन्धान अधिकृत पदको लागि राष्‍ट्रिय अनुसन्धान विभागमा जागिरको अवसर

CLOSED
पद अनुसन्धान अधिकृत
जम्मा माग 22
संस्था राष्‍ट्रिय अनुसन्धान विभाग
प्रकाशित मिति 2017-08-10
फारम बुझाउने अन्तिम मिति 2017-09-08
Views Count 4.9K

बिज्ञापन नम्बर परीक्षा समूह संख्या
1/074/075खुला12
1/074/075महिला2
1/074/075दलित1
1/074/075मधेसी3
1/074/075आदिबासी3
1/074/075पिछडिएका1
न्यूनतम योग्यता स्नातक वा साे सरह
फारम शुल्क 1000
परीक्षा किसिम General ability and Aptitude test, Written Test, Competency Test, Interview
प्रकाशित Gorakhapatra

Related Books

अनुसन्धान अधिकृत (परिक्षा दर्पण) New

अनुसन्धान अधिकृत (परिक्षा दर्पण)

ज्ञानेश्वर भट्टराइ;कुमारप्रसाद भट्टराइ

Rs. 580
Rs.725
20% OFF
You need to login to comment.

Facebook Comments