Welcome, Guest

Current Affair Quiz: समसामयिक ज्ञान क्विज सेट ५

1. आ. व. २०७६ /७७ को बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकता दिइएका मध्ये कुन सबैभन्दा सहि छ ?

  1. जीवन स्तरमा गुणात्मक सुधार गर्ने
  2. सामाजिक न्याय सहितको द्रुत आर्थिक विकास गर्ने
  3. समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशिला निर्माण गर्ने
  4. माथि दिइएका सबै

Quiz Information

No. of Questions: 25
Published On: 2019-06-03
Total Views 11,384
About Author

Share Quiz with Friends !!!

You need to login to comment.

1 Comments

Anonymous

on 11 Jun, 2019

D

Facebook Comments