Welcome, Guest

Current Affair Quiz: Chaitra 8- Chaitra 14 [2074]

1. कर्णाली प्रदेश सरकारले वि.स २०७५ लाइ कुन वर्ष को रुपमा मनाउने घोसणा गरेको छ ?

  1. पर्यटन वर्ष
  2. रारा पर्यटन वर्ष
  3. कर्णाली पर्यटन वर्ष
  4. रारा कर्णाली पर्यटन वर्ष

Quiz Information

No. of Questions: 10
Published On: 2018-03-28
Total Views 3,712
About Author

लोकसेवा नेपाल परिवार

लोक सेवा टिम द्वारा तयार पारिएका सेटहरू

More Sets

Share Quiz with Friends !!!

You need to login to comment.

Facebook Comments