Welcome, Guest

Current Affair Quiz: Mangsir 14 - Mangsir 20 [2074]

1. जलवायु परिवर्तन र अन्य गतिविधि हिमालय क्षेत्रमा देखिएका समस्या एवम् समाधानका विकल्प खोज्न राजधानी काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना कहिले गरियो ?

  1. वि. स. मङ्सिर ११-१४
  2. वि. स. मङ्सिर १३-१६
  3. वि. स. मङ्सिर १७-२०
  4. वि. स. मङ्सिर २०-२३
Please subscribe to LokSewa Plus to Play the QUIZ.

Quiz Information

No. of Questions: 7
Published On: 2017-12-12
Total Views 795
About Author

लोकसेवा नेपाल परिवार

Our team

More Sets

Share Quiz with Friends !!!

You need to login to comment.

Facebook Comments