Welcome, Guest

प्रहरी जवान (प्राविधिक) पदको लागि दरखास्त आव्हान

2073-10-20 / Source: nepalpolice.gov.np  /  2.8K 0

लोकसेवा तयारी मोबाइलबाटै गर्न लोकसेवा प्लस Subscribe गर्नुहोस

प्रहरी जवान (प्राविधिक) पदको लागि दरखास्त आव्हान
 
- सूचना प्रविधि / कम्प्युटर
- मेकानिकल ईन्जिनियरिङ्ग तथा सवारी 
- मेकानिकल–विपद व्यवस्थापन
- स्वास्थ्य
- सञ्चार
- संगीत
- आवास तथा भौतिक ईन्जिनियरिङ्ग
- कुकुर स्कुल
- विधि विज्ञान
- हातहतियार (आरमर)
 
थप जानकारीको लागि: (Use Two Fingers to scroll document)
 
 
 
प्रहरी जवान (जनपद) पदको विज्ञापन प्रकाशन सम्बन्धी सूचना:
 
Source: NepalPolice

You need to login to comment.

Facebook Comments

Read More News