Welcome, Guest

Current Affair Quiz: Paush 20 - Paush 26 [2074]

1. वि. स. २०७४ मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा प्रत्क्षयतर्फ प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवारले आफ्नो चुनावी कार्यक्रममा खर्च गर्न पाउने रकमको सीमा कति हो ?

  1. रू २२ लाख (प्रदेश सभा सदस्य उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकम : रू १२ लाख)
  2. रू २३ लाख (प्रदेश सभा सदस्य उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकम : रू १३ लाख)
  3. रू २४ लाख (प्रदेश सभा सदस्य उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकम : रू १४ लाख)
  4. रू २५ लाख (प्रदेश सभा सदस्य उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकम : रू १५ लाख)
Please subscribe to LokSewa Plus to Play the QUIZ.

Quiz Information

No. of Questions: 10
Published On: 2018-01-25
Total Views 622
About Author

लोकसेवा नेपाल परिवार

Our team

More Sets

Share Quiz with Friends !!!

You need to login to comment.

Facebook Comments